20 thoughts on “Yêu Không Lối Thoát -Tập 6 – TG: Lam Bạch Sắc- Ngôn Tình Chọn Lọc 2018

  1. Tính cách Viêm Lương xấu, tâm cơ quá. Tình cảm, hôn nhân tính toán quá. Đàn bà …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *