Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống. Chương 1-10_Thiên Hạo, một thanh niên mê game,truyện kiếm hiệp và tu chân vô tình xuyên không đến dị giới………..

_ Có được vô thượng hệ thống làm bàn đạp……Ta mặc sức tung hoành thiên địa…

_Yêu, Hận đan xen……..vì phục sinh cho nàng, ta có thể làm tất cả……

_Cấp độ tu luyện gồm có : Nhập khí – Trúc cơ – Hóa hư – Anh nguyên – Quang Nguyên – Thái sơ – Thái tông – Thái vương – Vũ Hoàng – Vũ Đế – Vũ Thần

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *