22 thoughts on “Xổ Số Kiến Thiết – DXY Remix

  1. Cho em lên sóng một lần đi Jodie :3
    Download ở đây: https://soundcloud.com/nguy-n-c-duy-124478510/xo-so-kien-thiet-dxy

  2. Vào giờ anh văn bản ngữ đang lúc chuyển tiết ôg thầy cho lên máy tính ôg bật nhạc nghe và tao bật bài này :))

  3. Cứ đến 6 giờ là tôi lại đc nghe và nhiều năm như thế, giờ tôi ngán bài này lắm rồi 🙏👐👀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *