7 thoughts on “Xổ Số ở Mỹ : vé số cào trúng 2,000,000$

  1. Người không chịu chịch mà bảo nắc con ki lồn mẹ thằng này chắc chuyên về chơi chó mọi người nghe kĩ câu nói nó nói 2 chữ nắc ki đúng loại súc vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *