12 thoughts on “Will tặng quà sinh nhật tròn 18 tuổi cho bạn gái Kaity Nguyễn(Tin tức Sao Việt)

  1. cái j mà bùi bùi zay ma… will và katy Nguyen đã ns chỉ là anh em hoặc bạn be thôi chứ có pai là katy là bn gái của will đâu…bớt bớt lại một chút… 😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *