22 thoughts on “Vợ nhà người ta: Tặng chồng xe chục tỷ chỉ vì muốn biết cảm giác tặng quà vui thế nào

  1. Cơn mắn này không biết nó giàu hơn ai mà kheo của. An bam chồng có ăn nói danh da.

  2. nếu có 100 tỉ thì tui cũng sẽ tặng cái xe 10 tỉ cho vợ tui , vấn chính tiền and tiền thôi !

  3. Tặng xong nó đi khoe con vợ bé liền
    Con này chắc là con ông cháu cha tụi nó bóc lột người khác mới có tiền như vậy
    Người bình thường sống lương thiện chắc hiếm có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *