23 thoughts on “Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài – Truyện ngắn văn học audio

  1. truyện hay thế mà đọc cứ vấp nghe bực cả mình. nếu đọc không trôi chảy thì không nên đọc.

  2. Giọng đọc hay… nhưng đọc sai chử, bỏ chử quan trọng mới chết ấy chớ… cần khắc phục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *