37 thoughts on “[Vietsub][BANGTAN BOMB] BTS tổ chức sinh nhật bất ngờ cho V Taehyung

  1. Helo taehung the same thing to do with me for a while ago and I have to go to the 💪 now I know I have no idea what to do with it and then I can do it all the time and where are u doing tonight or not to bad you can't get enough of this month and I have to go to the 💪 today and I have a great time and I will have to be a great day and I have a great time with you in the middle of the African American Horror to the gym and the kids to school and then we can get the chance to see if they are so sweet that I have to be with me for my

  2. 5:28 chua kinh thiên động địa, chua từ nhà bà bảy sang nhà bà mười, chua từ trong trứng ra ngoài, chua lở trời lở đất : Mon said

  3. Có Mùi VMin đậm đặc ở đây lun nha . Haizz ước gì mình có ở đó nhỉ nhưng mà chắc nằm mơ quá 😌😌

  4. Jimin luôn nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình bao giờ cũng tổ chức sinh nhật cho người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *