9 thoughts on “[VIETSUB] LỜI CHÚC SINH NHẬT NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG GỬI TỚI PHẠM THỪA THỪA

  1. Này mới là những người quay vud chúc mừng, còn cả tá người trên Wb nữa, nữa cái showbiz nha…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *