3 thoughts on “[Vietsub] Dramachat "What's Wrong With Secretary Kim"

  1. 23:15 MC hỏi thấy min yuong như thế nào mà ông Dồi ổng trả lời vòng vòng gì ko hà, c thấy hơi kỳ nghe Dồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *