20 thoughts on “VIỄN CỔ HÀNH TẬP 1 – XUYÊN KHÔNG, VIỄN CỔ

  1. Thêm 1 bộ thú nhân hay 💗💗💗 Thankx ML chanel nhiều nha.
    Để cử bộ xuyên không thú nhân BẠCH TƯỚNG CÔNG CÙNG HỨA NƯƠNG TỬ

  2. mình rất thích nghe bạn diễn đọc, cảm ơn bạn và ban biên tập rất nhiều, phòng thu tiếng chưa được tốt mong ban biên tập xem xét và cải thiện hoàn hảo hơn

  3. Truyện này có người đọc rồi, mình nghe lần thứ ba rồi, nhưng vẫn thích nghe bạn đọc hơn😘😘😘

  4. Truyện này rất hay nhưng tôi nghe rồi, có kênh đã đọc… Nhưng mà bộ truyện này tôi rất thích, 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *