18 thoughts on “Video chúc mừng sinh nhật bạn gái 🎉

  1. Thấy cái này quen quen :)) Lấy ý tưởng từ kênh khác đúng không ad ? Sao hông ghi Cre dị ? Có tâm quá hà 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *