22 thoughts on “Vân Trung Ca Chap 21 (raw)

  1. Truyện này hay lắm luôn nhưng có 21 chap thì ko thấy nữa trong tiểu thuyết càng về sau cành hay nhưng buồn TvT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *