27 thoughts on “Uni5 | Cách KO chúc mừng sinh nhật Tùng Maru |

  1. K.O thật kiên trì, Maru thật kiên nhẫn ko quạu vì đàn a có tâm vậy mak ^^ ai đã ướp muối cho Sò chời ơi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *