46 thoughts on “Tựa Như Tình Yêu Phần 1 – Thuyết Minh

  1. Xem thêm nhiều phim đam mỹ hay xuất sắc: https://www.youtube.com/watch?v=gA-WYbXeR3M&list=PLvquKkf1stJ4c6JUte3iM11T_AMIyr8Tm

  2. Ước gì có ng yêu như an tử yến thì hp biết mấy nhỉ. An tử yến phiên bản lỗi cũg dc 😢

  3. Đọc hết 3 phần chuyện mới thấy tình yêu của AN TỬ YẾN có cách thể hiện đặc biệt nhưng không kém phần lãng mạn. Lạnh lùng mà thật lòng

  4. ủa là sao trời. diễn cảnh nóng qtqđ thế này mà thượng ẩn trong sáng thế kia lại bị cấm ? 😀 ?

  5. Coi rất nhiều lần và thích nhất câu cuối nhất của an tử yến "dù cậu là nam tôi vẫn yêu" 😚😚😚

  6. Vãi cả chưởng. Ngừ nam lòng tiếng t cừ ko nhặt đc mồm. Tự nhiên chuyển qua mẹ nào dịch cái đau não luôn vc .😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *