30 thoughts on “TRUYỆN TRANH YAOI:Netorare Triangle CHAP 1

  1. Đam my kia phe qua đi nhap vien luon tui noi thiet ko at tin tui huuuuuuuuuuu😥😥😥😥😥😥😥😓😓😓😓😓😔😔😔😔😔😢😢😢😢😢😢😢😢🤤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😨😨😨😨😨

  2. Nhanh trí tán vào mồm mấy đứa hay bảo “đứa nào lùn đứa đó thụ” :)))

  3. I love đam mỹ
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *