27 thoughts on “[Truyện Tranh Yaoi ] Căn Hộ XXX chap 3 & Chap 4

  1. duma cho teo vào bệnh viện 🙈🙊🔞🔅🔞🔅🔅🔅🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

  2. Nam với nam còn đẹp hơn nữ với nam nữ mà ai cũng chấp nhận nam với nam rồi mà còn có mái thằng chó nói này nọ ko thích thì đừng sen rồi thì đừng chê 😤😤😤😤😤😤

  3. Trước khi xem yaoi cần chuẩn bị sau:>
    Thứ nhất cần xô
    Thứ hai cần túi bơm máu
    Thứ ba mà nặng quá thì gọi sẵn cấp cứu:))))

  4. Ối zơi bé thụ bé công lấy máu tui jk rồi , có ai đó cống hiến cho tui một ít máu ko 😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *