14 thoughts on “Truyện Tranh Tuyệt Thế Võ Thần Chap 307

  1. Cháp ngắn ngủn thế này qua tết còn chưa sang bằng được nơi này nữa.tết ad lại đi chơi với bồ rồi chắc không ra đâu.. Chấp ngắn xem ức chế quá…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *