6 thoughts on “Truyện Ngôn Tình Tam Sơ Phần 10 – Sắc Hiện Đại Cực Hay 2018

  1. Phó thì quyền lực, còn Từ Triệt thì biết quan tâm hơn. Muốn Khương Điệu với Từ Triệt thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *