10 thoughts on “Truyện Ngắn Voz: Cứu gái đụng xe l TinFeeling

  1. Ban đầu nghe văn phong kiểu dân tổ đã muốn ngừng rồi nhưng đến đoạn làm gia sư em hot girl nhà giàu lại thấy có tý mùi " dòng đời nổi trôi" nên là cố ngồi nghe xem có j nổi bật không, thế nhưng đến giữa và cuối lại càng nhạt rồi thêm cái kết trớt quớt kiểu: những j mình kể chỉ là bề nổi của tảng băng thôi

  2. Truyện này đoạn đầu k hay , đoạn giữa hay quá, đoạn cuối lại dở, bác đọc hay lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *