5 thoughts on “Trực tiếp xổ số điện toán 1-2-3

  1. tại sao ra 1trieeuj tờ vé số. mà có 300 giải sáu. giải 6 là4 số . như vậy sẽ tính ra có 10.000 bộ số. nhân với 300 là đc 3trieeuj trong khi ra có 1trieeuj to. mâu thuân k

  2. so Kieu nay khác nao giang lan roi , giong chơi bau cua, banh nao nang hon lam sao bay len duoc , ngươi viet mình dung lam giàu cho nuoc khác ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *