6 thoughts on “Trực tiếp Quay số Mở thưởng Power 6/55 – Vietlott

  1. Xem cả video mà ko thấy dân,ko thấy mn vào xem quay,thế tự động sắp xếp với nhau trúng thưởng à,lừa đảo à,1 game show còn thấy rất nhiều ng,dân,khách mời… vậy thế này là bịp bợm à?

  2. Quay den 7 so,so cuoi 35,xo so dẽ choi dẽ hiẻu thì nguòi ta mói choi nhieu,mù mù mò mò thì dùng có phát hanh, phát hành kiẻu này chả khác nào cạnh tranh khonh lành mạnh voi vé só kíen thiét truyen thóng,6/55 này nhièu nguòi mua xong dò só mù mu, vì có them 1 con só thú 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *