8 thoughts on “Trọng Tử – Lạc Âm Phàm💕Trọng Tử

  1. Mình đọc được một quyển lúc đi huấn luyện mấy tháng không có điện thoai mượn đọc nhớ mãi vẫn thiếu nhưng cũng thấy hay :))

  2. Đáng tiếc đọc quá muộn.
    Dàn nam phụ quá hùng hậu quá đỉnh nhưng cũng làm người ta đau lòng.
    Mỗi nhân vật làm cho người ta thật yêu thật hận.
    Sao khi có đc thì thể không trân trọng. Cứ phải đâm vào trái tim nhau.
    Khi tôi đọc truyện tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng có cái gì đó rất đau rất đau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *