20 thoughts on “Trailer Vân Tịch Truyện Phần 2 Tập 1

  1. Cố thất thiếu lúc nào cũng đẹp trai nhưng lại là người tội nghiệp nhất trong bộ phim này sau khi sem song cam giác muốn khóc thôi thất thiếu ơi anh chàng đẹp trai

  2. Vân Tịch còn sống nha
    Vì chiếc vòng tay đã cứu tỉ ấy
    Mọi người coi ngoại truyện thì sẽ biết rõ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *