3 thoughts on “Trailer Truyền hình trực tiếp Cafe Ngày Mới VTC9 – MC Vân Anh

  1. nhà đài ơi ca phê ngày mơi hay lắm nhưng nhưng tin tức nước ngoài lại không có phụ đề và âm lượng lại hơi nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *