Top 10 Truyện Xuyên Không Tu Tiên Cực HayTop 1 đấu phá thương khung
Top 2 đấu la đại lục
Top 3 phong khởi thượng lam
Top 4 Tuyệt thế võ thần
Top 5 yêu thần kỳ
Top 6 Tối cường phản sáo hệ thống
Top 7 đường dẫn tại dị giới
Top 8 phượng nghịch thiên hạ
Top 9 song tu đạo lữ của tôi
Top 10 ngự linh thế giới
Lần đầu làm còn nhiều lỗi mong ace thông cảm

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Top 10 Truyện Xuyên Không Tu Tiên Cực Hay

  1. Đấu la đại lục xếp sau đấu phá? Vcl. Chưa có 1 số liệu thống kê nào mà đấu phá trên đấu la đc. Lượng fan hay doanh thu cũng vượt xa. Vậy tại sao đấu la lại xếp sau. Vì ad thích đấu phá hơn nên xếp trên chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *