8 thoughts on “Top 10 truyện sắc hiệp hay nhất

  1. Kiều kiều sư nương đến chương 367 về sau thì thôi bỏ. Làm gì có ai dịch toàn Google dịch thánh cũng k hiểu

  2. Kiều kiều sư nương càng đọc càng nhảm đầu tiên thằng nam chính còn có tí nhân tính. Sau thì thôi rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *