17 thoughts on “Tóm tắt truyện Thánh Gióng – Ngữ Văn lớp 6 – VnDoc.com

  1. Ngắc nghứ quá 😡😡😡😭😰👹👿👽🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️👿👿👹😭

  2. Đọc hay vấp và đọc ko j cả 😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *