8 thoughts on “Tinh Võ Thần Quyết – Chap 360

  1. Hay nhỉ tự nhiên bám theo người ta từ đầu đến cuối rồi lại lao vào đánh k rõ lí do đã vậy còn chữi bới um xùm đòi giết chết !☺☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *