20 thoughts on “Tiệc Sinh Nhật Anh Dũng Trọc Hà Đông Anh Hùng Hội Tụ

  1. còn mấy anh em thoii, cố mà giữ gìn để anh em còn dc thấy mặt. đi hết cả buồn lắm

  2. không hoành tráng như dương đường tổ chức sn cho vợ nhỉ. dương đường nó thuê cả vũ công tây về nhảy múa chất thật

  3. Toàn là mấy con hải cẩu trọc đầu nên bắt hết mấy con linh vật quý hiếm vào lồng cho người dân được chiêm ngưỡng.

  4. Anh đã sắp xếp vị trí cho tất cả các chú . Đợi kì chuyển nhượng đến sẽ kí hợp đồng . Các chú cứ yên tâm vì 100% đá chính hết nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *