21 thoughts on “Thùng Cơm Sát Vách – Ngôn tình Oan Gia hài hước – P4

  1. Nghe từ tập 1 đến tập này toàn nghe câu nhức trứng đau trứng là cười muốn rớt quai hàm 😁😁😁😂😂😂🤣🤣🤣

  2. Cảm ơn bạn truyện hay lam..minh chua bao gio nghe truyện mà cuoi den roi nuoc mat vay het ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *