4 thoughts on “Thử làm cơm bò gyudon Nhật Bản | TAIKEN CHANNEL

  1. Nấu sai các bước rồi nhé, đầu tiên cho hành vào xào rồi cho bò vào xào rồi cho nước hongda vào rồi bắt đầu nêm chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *