25 thoughts on “THỊT BÒ XÀO HÀNH TÂY | con trai vào bếp:))

  1. Món này bạn làm ngon lắm. Con trai nấu ăn là đỉnh nhất rồi. Đầu bếp nổi tiếng đều là con trai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *