6 thoughts on “THỊT BÒ XÀO.HÀNH TÂY CÀ RỐT. CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI .BỮA CƠM GIA ĐÌNH. HỒNG LỰU

  1. Co oi sao cái gì cô cũng dùng hành toi het vay co nhưng ma hanh toi an nhieu sẽ không tốt dau nó sẽ dan đến bệnh phổi đấy cô

  2. cô ôi xào thịt bò con bỏ vô tí dầu hào được k cô . còn tôm con k băm mà con bỏ vô cối giã cùng gia vị được k cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *