2 thoughts on “THỊT BÒ XÀO DƯA CẢI CHUA lạ miệng ngon.

  1. Màu quay chưa đẹp, em nghĩ những lúc c nên lồng nhạc vào để hấp dẫn hơn vì e thấy nhàm chán lắm ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *