11 thoughts on “thiết kế thiệp mời bằng Word 2016 cho hàng ngàn người trong tít tắt

  1. thầy ơi!! ngay lúc em chèn hình thứ 4 lên hình thứ 3 thì bị khuất suốt dưới ko chèn lên dc ạ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *