20 thoughts on “THỊT BÒ XÀO RAU CẦN NƯỚC | việt miền tây

  1. Nice video.
    I just like #68 and Subscribed # with bell ON, on your channel. can you please support my channel by subscribing back as well. Thanks in advance

  2. mình đến từ trang Miền Tây Vlogs , bạn rất tích cực trong khâu tạo tương tác với kênh mình , cám ơn bạn nhiều nhen , chúc kênh bạn phát triển nhen ! nhưng mình xin góp ý là cái tên channel của bạn có vẻ khó tìm lắm á nhe ! nên suy nghĩ lại : Thanh Việt TV , hay là Thanh Việt Channel , thì sẽ ok hơn rất nhiều , việt thanh hay thanh việt gì đấy ! mình chân thành góp ý cùng bạn ! chúc bạn sẽ thành công nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *