4 thoughts on “TẶNG QUÀ CHO CHỒNG VÀO NGÀY LỄ VALENTINE

  1. em làm tan ca lúc 00h về đến nhà mất 35p, ông zã e chờ cửa đòi chia tay,thay vì về trễ đó?^^".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *