Tận Mắt Xem Cách Làm Bánh Bò Tại Lò, Giải Thích Tên Gọi Bánh BòTận mắt xem cách làm bánh bò tại một lò ở thành phố Hồ Chí Minh. Lò này mỗi ngày làm hàng trăm ổ bánh bò thốt nốt và bánh bò lá dứa.
THANKS FOR YOUR WATCHING
FOLLOW US:
Facebook: (Sài Gòn Đa Sắc)
CONTACT: Email: saigoncolorful0909@gmail.com
Phone: 0977.309.927

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/am-thuc/

5 thoughts on “Tận Mắt Xem Cách Làm Bánh Bò Tại Lò, Giải Thích Tên Gọi Bánh Bò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *