2 thoughts on “Sun Balloon Decoration | ST balloon Art | Hướng dẫn trang trí bong bóng | ông mặt trời | Chú hề st

  1. Chú hề cho e hỏi bong bóng thường đặc o đâu vậy. Va co địa chỉ cho e với. Chú hề co cây bôm bong bong nghệ thuật bằng máy kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *