11 thoughts on “Sức Mạnh Của Toriko – Nhạc Phim

  1. Mình rất muốn làm thêm video cho m.n xem nhưng phần mềm làm video lúc trước bị lỗi nên giờ mình không thể làm video nửa. 😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *