48 thoughts on “Sinh Nhật Mr Đàm – Liên khúc Bolero đường phố quá hay

  1. Nghe chỉ có nghiện k biết s mà thích giọng của lệ quyên ghê chứ mấy giọng nhẹ, ngọt, nghe riết chán

  2. hôm nay mới biết vì sao le quyen hay mặc ₫ầm dài thướt tha,😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  3. Tui bây giảm đi 1 nữa chi phí cho cái gọi la sinh nhật này ủng hộ cho ba con lũ lụt thiên tai còn ý ngia hơn do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *