23 thoughts on “Sinh nhật bạn thân tặng gì ?

  1. Bữa địa cái nón troq shop kia ròi đm tới bữa sinh nhật nó ra éo còn ,SN nó thì đi ko đc ,ra mua qua thì éo có ,dô lớp gặp nó mắc cỡ mún chớt mợ lun 😰😰😰😰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *