48 thoughts on “Shopee tặng quà sinh nhật mình gắt vãiiiii

  1. ông làm quảng cáo cho shoppe ông làm cầu kì cẩn thận hơn tý tặng phỉa mới nguyên siu k nguyên siu cũng phải bật nguần lên cho giống chứ vừa mở ra đã hiện màn hình lên rùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *