50 thoughts on “PHIM TRUYỆN VIỆT NAM ĐẶC SẮC: VỢ CHỒNG A PHỦ

  1. phải để bọn 3 que nó xem những thước phim này để nó biết ko có gì bằng tự do và độc lập…sống đủ cơm ăn áo mặc mà Tây nó bắt đi chết lúc nào là chết lúc đó…ha ha…cha xon thống lý là 1 ví dụ

  2. Theo kiến thức Sử, cuộc tấn công nhà thống lí Pá Tra có thể là trong Chiến dịch Tây Bắc 1952 của Việt Minh nhằm giải phóng Tây Bắc, vì cũng năm này Tô Hoài sáng tác tác phẩm này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *