22 thoughts on “Phim Hài Chế Ảnh _ Tập 14

  1. COn gái: BỌn đàn ông đều mất dạy khốn nạn như nhau chúng mày nhỉ
    Bố, Thủ tướng nam , Lý Bí, Lý Nam Đế, Bác Hồ, ông , cụ , cụ cố,…: xin lỗi mày nói lại xem sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *