32 thoughts on “PHAN ĐINH TÙNG || KHÚC HÁT MỪNG SINH NHẬT (Aegisub)

  1. phai cho 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 like

  2. ad ơi. giúp e xíu. ứng dụng tự làm sub tên gì vậy… e tìm để tự làm sub mà tìm hoài k ra.

  3. làm thế nào cho chử nó chạy ở dưới màn hình ad ơi. chử nó toàn ở giửa màn hình ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *