10 thoughts on “(Oneshort Vkook) Thay Đổi Để Bước Vào Thế Giới Của Em 🔞

  1. có quá nhiều màu chữ nên chon nhiều nhất 2 màu thôi ; có vài màu kết họp vs viền ko họp gây cảm giác hơi khó đọc nhẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *