27 thoughts on “[One Piece 940]. Nhà tù mỏ đá chính là yếu huyệt của Kaido, nhóm Luffy toan tính phá tan!

  1. Yếu huyệt hay k thì n cũng nằm trong kế hoạcg của Oda rồi :)) có lms thì cái kết cuối kẻ ác cũng bị tk main chính đập sml dù diễn biến ra sao :))

  2. tôi dự đoán 5 năm nữa hết truyện vì thánh oda nói truyện đi đã đi được 80% mà 80% =20 năm suy ra truyện còn 5 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *