NTVP Lập Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Bất Ngờ cho Bạn Gái của Phát | NTVP✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác : partners.schannel@gmail.com
🌟 Subscribe #NTVP để xem ngay video mới nhất:

* Kênh Youtube trực thuộc hệ thống Schannel Network !

👍 Fanpage Facebook:

📸 Instagram:
NTVP: @_ntvp_
Hà Lê: @infamous.hale
Gà: @ga.lop6e
Lâm Thái: @lam.fred
Bảo: @f.t.n.w
Phát: @_dautrungcut
Vân Vân: @wesleyn313

#ngườitrongvănphòng #sinhnhật

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/meo-vat/

23 thoughts on “NTVP Lập Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Bất Ngờ cho Bạn Gái của Phát | NTVP

  1. lollll em chắc chắn hồi đó anh Gà là trong ban Lễ Sinh :)))) anh giúp nhà thờ nào vậy ạ ?

  2. Tiếp theo sẽ là Nguyễn Trương Thảo Nhi của anh Gà and chị Bơ Bảo Trân của anh Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *